ยอดเสาเป็นโบสถ์ที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 6

คอมเพล็กซ์คัตคีนั้นมีเอกลักษณ์ บนยอดเสาเป็นโบสถ์ที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 6 ถึง 8 อุทิศให้กับสังฆราชาสังฆราชาในศตวรรษที่ 7 นอกจากนี้ยังมีห้องฝังศพห้องเก็บไวน์กำแพงม่านและเซลล์ฤาษีสามแห่ง ในแต่ละวันพระที่อาศัยอยู่ด้านล่างทำให้ปีนขึ้นไปบนเส้นประสาทเป็นเวลา 20 นาทีผ่านทางบันไดเหล็กบาง ๆ ที่ยึดติดกับด้านข้างของหิน

การแสวงบุญทุกวันเพื่อกล่าวคำสวดอ้อนวอนที่ด้านบนนั้นถูกกล่าวเพื่อนำพวกเขาเข้าใกล้พระเจ้าจนถึงปี 2015 พวกเขาจะได้พบกับคุณพ่อ Maxime Qavtaradze ซึ่งใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ที่นั่นเป็นเวลา 20 ปีและเป็นพระสุดท้ายที่อยู่ด้านบน Qavtarade สร้างโบสถ์ใหม่บนก้อนหินในปี 1995 ใต้เสาหรือหินตั้งอยู่ที่โบสถ์ที่สร้างขึ้นใหม่ของ Simeon Stylites อารามและซากปรักหักพังของกำแพงเก่าและหอระฆัง วันนี้เสายังคงมีการเฉลิมฉลองสำหรับการเป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในโลก ตอนนี้พระท้องถิ่นเป็นเพียงคนเดียวในโลกที่ได้รับอนุญาตให้ใช้เวลา 20 นาทีปีนขึ้นบันไดเหล็กที่ด้านข้างของคอลัมน์ไปด้านบนสุด